Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค

Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายของ ‘Social Listening Tools & Social Media Monitoring Tools’ ที่ไม่ได้เป็นเพียงตาที่สามเท่านั้น แต่ยังเป็น ‘หูวิเศษ’ ในการฟังเสียงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้แบรนด์สามารถนำ ‘เสียง’ ที่ได้ยินมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราว่า […]

Read More →

หลักและแนวทางการฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์

หลักและแนวทางการฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์ ในปัจจุบันลูกค้าของเรามีเสียงและมีโอกาสมากที่พวกเขาจะติดต่อสื่อสารกับเราผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้ต้องจัดการกับข้อความที่มากมายในช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนและมักต้องการความช่วยเหลือจากเครื่องมือในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า Social Monitoring หรือ Social Listening ให้แบรนด์หรือธุรกิจสามารถติดตามเสียงของลูกค้าในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเสียงในที่นี่ไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นการกล่าวถึงแบรนด์หรือความคิดเห็นลูกค้าในโซเชียลมีเดียที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

Read More →

COVID-19 อาการเบื้องต้น วิธีป้องกัน

COVID-19 อาการเบื้องต้น วิธีป้องกัน ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าไวรัสโคโรนา (Cov) คือ ไวรัสที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบได้ทั้งในคนสัตว์ โดยไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดับตั้งแต่ อาการหวัดธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ

Read More →